Tudomány és Meditáció

A 2011-ben Nobel-díjjal jutalmazott felfedezés szerint teljes univerzumunknak mindössze 4%-a anyag (és ebben minden közeli és távoli galaxis benne van), és 96% az az energia, amely ezt az anyagi világot átitatja. Ez minden tárgyra, minden élőlényre és minden égitestre érvényes. Így az ember fizikai teste teljes energialényének mindössze 4%-a. A fennmaradó 96% az aurának nevezett energiatest. Ez az embert alkotó energia nincs elválasztva más emberek energiájától, sem a bolygóétól, sem az univerzum többi részétől. Egy egységes – és tudatos – energiauniverzum részei vagyunk, hiszen, ha a részek tudatosak, akkor az egységes egész sem lehet tudat nélküli.

De van itt még valami…
A materialista emberek nagy többsége elutasítja a spiritualitást azzal az érvvel, hogy a gondolatainkat az agyunk hozza létre, és az agy halálával úgy is vége mindennek, a halál utáni lét csak vágyálom.
Nos ezen a ponton érdemes segítségül hívni a jól dokumentált, több nyelven publikált kísérleteket, amelyek azt bizonyítják, hogy az agy – legyen bármilyen bonyolult és összetett – nem képes gondolatokat generálni, és nem képes emlékeket sem tárolni. Ez azt jelenti, hogy a gondolkodás nem a fizikai test születésével kezdődik, és nem is szűnhet meg az agy halálával. Az evolúció elmélete a fizika törvényeinek ellentmondó elképzelés.

Az Álomvölgy Meditációs Központban nagy hangsúlyt fektetünk arra, hogy segítsünk felismerni az összefüggéseket, amelyek teljes összhangban vannak a fizika törvényeivel, a kutatási eredményekkel, valamint az ősi bölcsességgel, a felemelkedett Mesterek tanításaival.

Mindezekkel együtt az elme és az elméleti tudás ennek a csodálatos energia-univerzumnak csak a megértésére alkalmas, a megismerésére nem.

Önmagad és az univerzum megismerésére egyetlen energiaközpontod alkalmas, és ez a Szíved. Ez az az energia-kapu, amely megnyílik a rendszeres meditáció hatására, és betekintést enged a magasabb világok szépségébe.

Az Álomvölgy Meditációs Központban ebben a kapcsolatteremtésben segítünk. Találkozhatsz eltávozott szeretteiddel, őrangyaloddal, lelki Mestereddel, megismerheted az univerzum titkait is, ha kitartóan és megfelelő módon törekszel erre, de eredményt csak rendszeres meditációval és embertársaid szolgálatával érhetsz el.