Meditation

Dreamvalley Meditation Center - Szentély

— Ez a terem, ahol a meditációk zajlanak. —

A rendszeresen dolgozó ill. a meditációval ismerkedő résztvevők számára külön-külön időpontban biztosítunk lehetőséget.

CSOPORTOS MEDITÁCIÓ I.
— Rendszeres résztvevők számára —
Szombaton 16-17 óra között minden második héten

CSOPORTOS MEDITÁCIÓ II.
— Új érdeklődők, meditációval ismerkedők számára —
Szombaton 17-18 óra között minden második héten

lotus

RÉSZVÉTEL ÉS JELENTKEZÉS

A jelenkori csoportosulásokba, spirituális iskolákba, vallási közösségekbe ill. szektákba rendszerint könnyű belépni és nehéz kilépni.

Az Álomvölgy Meditációs Központban nem ezt a mintát követjük. A korszerű tudományos eredmények és a spirituális világ „működésének” összehangolt megismerésére és megismertetésére törekszünk. Ennek átadása és folyamatos bővítése felelősséggel jár.

Tisztában vagyunk azzal, hogy jó tudást építeni csak kitartó, egyenes jellemre lehet, ezért a rendszeres munkába bekerülni nem könnyű. A rendszeres munkában való részvételhez ugyanis első sorban és mindenek felett rendszeres munka – jelen esetben tehát nem csak a csoportos meditációkon való rendszeres részvétel, hanem a rendszeres otthoni meditáció is – elengedhetetlen feltétel. A kitűzött cél sokkal több, mint csupán saját magunk „emelése”, vagy öncélú lelki fejlesztése. Munkánkkal hozzájárulunk a segítségkérők, a magyar nemzet és az egész bolygó felemelkedéséhez. Fontos ezért a spirituális munkában résztvevők hozzáállása és elhivatottsága.

Ugyanakkor lehetőséget biztosítunk minden fejlődni kívánó léleknek, akik még nem kötelezték el magukat a rendszeres belső munka iránt, hogy kötetlenül ismerkedjenek a meditációban rejlő lehetőségekkel.

Jelentkezés a rendszeresen meditálók csoportjában való részvételre.

Balogh Béla
E-mail: bela@lords.com

Jelentkezés a meditációval ismerkedők csoportjában való részvételre.

Márta Gulyás
E-mail: mgulyas@gmail.com
Phone: +36 (20) 252-0363

triquetra